logo HNFacebook HN YouTube HN Google + HN Twitter HN Pinterest HN
Foto Gallery Film Presentatie

+31(0)6 - 45536143

Zonnepanelen

Wat zijn zonnepanelen?
Een zonnepaneel is in feite een verzameling van een groot aantal zonnecellen. Een ander woord voor zonnepanelen is fotovoltaïsche cel (afgekort PV-systeem, van het engelse photovoltaic cell) genoemd.

Waar worden zonnecellen van gemaakt?
De meeste zonnecellen zijn gemaakt van een laag van het materiaal silicium. Om van dit silicium een halfgeleider te maken, wordt er aan de boven- en onderkant een laagje fosfor toegevoegd.
Om het geheel te beschermen wordt het tussen twee transparante platen geplaatst. Deze waren eerst van glas, maar tegenwoordig ook van diverse transparante kunststoffen gemaakt.

Hoe werkt een zonnepaneel?
Door de invloed van zonlicht op een zonnepaneel worden er aan de bovenkant van een zonnepaneel elektronen losgeweekt. Hierdoor ontstaat er een vrije elektron met een bijbehorend gat.
Op het bovenvlak ontstaat een ongelijke ladingverdeling die een elektronisch veld oplevert op het grensvlak. De elektronen kunnen maar één kant op. Als gevolg hiervan ontstaat er een spanningsverschil tussen de boven- en onderkant van het paneel. Door deze boven- en onderkant te verbinden gaat hier een stroom lopen door de verbindingsdraad. Omdat de spanning over de zonnecel erg laag is (slechts een halve volt), worden vaak meerdere zonnecellen in serie aan elkaar 'geknoopt' in een zonnepaneel.
Vervolgens zal er een omvormer (transformator) geplaatst moeten worden. Deze zorgt ervoor dat de spanning van een serie zonnepanelen (meestal rond de 24V gelijkstroom) wordt omgezet in een wisselstroom van 230V.

Zonnepanelen

Betaalbare duurzaamheid.
De ontwikkelingen van zonnepanelen is in volle gang. Hierdoor stijgt het rendement en nemen de kosten af. Met de snelle vooruitgang van de techniek en de stimuleringsmaatregelen van de overheid heeft nu ook het grote publiek deze nieuwe energievorm omarmd. Dankzij de moderne techniek en het verdwijnen van de eerdere vergunningplicht, is een set zonnepanelen tegenwoordig zelfs in ons koude kikkerlandje rendabel. De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2020 twintig procent van de energie op te laten wekken uit duurzame bronnen. Zonne-energie is een belangrijke pijler in deze doelstelling, omdat alternatieve bronnen als windenergie veel bezwaren oproepen.

Zijn zonnepanelen rendabel?
Voor de terugverdientijd van zonnepanelen geldt de volgende vuistregel: Gemiddeld is de terugverdientijd inclusief installatie 8-9 jaar (zonder subsidie). En 7-8 jaar als je de installatie van de zonnepanelen zelf doet.

In Nederland is de opbrengst van zonnepanelen het grootst als ze op het zuiden gericht zijn. De opbrengst is ook afhankelijk van de dakhoek (ideaal is 36 graden). Het rendement van zonnepanelen verandert als het dak een andere richting heeft. Dat rendement daalt met ongeveer 10% als je dak meer naar het oosten gericht is.

Zonnepanelen in Nederland?
Zonnepanelen zijn in Nederland ook zeer bruikbaar. Dit komt omdat zonnepanelen ook energie opwekken bij bewolkt weer. Uiteraard wel met een lagere opbrengst maar toch. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest wordt verspreid. Was dit niet het geval, dan zou het bij bewolking donker zijn als de nacht!
Zonnepanelen

De opbrengst van zonnepanelen
De opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van een aantal factoren

 • Wat is het rendement van het type zonnepaneel
 • Hoe is de schakeling van de zonnepanelen. Zijn deze parallel of in serie geschakeld?
 • De hoeveel zoninstraling. Hoe meer zonuren hoe meer rendement.
 • Plaatsing van de omvormer in de buurt van het PV-systeem. Hoe korter de afstand hoe minder verlies er optreedt.
 • De hellingshoek van het dak en de positie op de windrichting. Een dakhelling van ca 35° heeft de voorkeur met een windrichting van 5° west t.o.v. zuiden.
 • Een jaarlijks onderhoud in de zin van reiniging kan geen kwaad en zorgt voor een maximale zoninstraling. Er kan dan geen vervuiling optreden door o.a. stof en vogelpoep.

Terugverdientijd zonnepanelen
De terugverdientijd van de zonnepanelen is afhankelijk van de volgende factoren.

 • Allereerst is de prijs een belangrijke factor.
 • Het vermogen van het zonnepaneel systeem.
 • De kosten van de randapparatuur zoals de omvormer, consoles, bekabeling, meetapparatuur, montagesets.
 • De installatiekosten van de zonnepanelen
 • Houd rekening met het feit dat de omvormer na ca.10 jaar vervangen dient te worden
 • De stroomprijs (€ 0.23,- per kW (2012/2013)
 • De prijsstijging van stroom. De afgelopen 10 jaar was deze ca. 5% per jaar)
 • De levensduur van de zonnepanelen. Tenminste 25 jaar.
 • Het verlies aan rendement. De eerste tien jaren gegarandeerd 90%. Bij berekening van 25 jaar kunt u rekenen met 80%.

Voorbeeld van terugverdientijd.
Bij deze berekening gaan we uit van een gemiddeld gebruik bij een gemiddeld gezin. Een gemiddeld gebruik voor een huishouden van 4 personen is ca. 3500 kwh.

Dit gezin wil graag de helft (50%)van hun elektrische energie via zonnepanelen opwekken. Dit betekent dus dat er ca. 2250kWh door zonnepanelen moet opgebracht worden.
Uitgaande van een factor 0.85 voor de opbrengst is er een systeem nodig van 2250kWh/0.85 = 2100Wp.
Een dergelijk systeem kost ongeveer €5000,- inclusief de installatiekosten.
De besparing per jaar is ongeveer 1750kWh. In euro’s is dat 1750 x €0.23 = €400,-. Omdat de stroomprijs elk jaar stijgt met ca. 5% wordt de jaarlijkse besparing bij een gelijkblijvend verbruik ook steeds groter.
Als we dan kijken naar de terugverdientijd (TVT) komen we uit op  ongeveer 8-9jaar. Na deze periode hebben zij nog 16-20jaar gratis elektricteit van de zonnepanelen.
Noot:
In de bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met de omvormer die ca. 10jaar mee gaat. De vervanging van deze omvormer is niet meegenomen in de TVT.
In bovenstaande berekening is uitgegaan van een prijs voor een kwh van €0.23 (peildatum 01-01-2012). In deze kWh zijn geen netwerkkosten meegenomen.

Jaar

Prijs per kWh.

Verbruik

Opbrengst per jaar

Totale opbrengst

1

€ 0,230

1750

€ 402,5

€ 402,5

2

€ 0,242

1750

€ 422,6

€ 825,1

3

€ 0,254

1750

€ 443,8

€ 1.268,9

4

€ 0,266

1750

€ 465,9

€ 1.734,8

5

€ 0,280

1750

€ 489,2

€ 2.224,1

6

€ 0,294

1750

€ 513,7

€ 2.737,8

7

€ 0,308

1750

€ 539,4

€ 3.277,2

8

€ 0,324

1750

€ 566,4

€ 3.843,5*

9

€ 0,340

1750

€ 594,7

€ 4.438,2

10

€ 0,357

1750

€ 624,4

€ 5.062,6

11

€ 0,375

1575

€ 590,1

€ 5.652,7

12

€ 0,393

1575

€ 619,6

€ 6.272,2

13

€ 0,413

1575

€ 650,5

€ 6.922,8

14

€ 0,434

1575

€ 683,1

€ 7.605,9

15

€ 0,455

1575

€ 717,2

€ 8.323,1

16

€ 0,478

1575

€ 753,1

€ 9.076,2

17

€ 0,502

1575

€ 790,7

€ 9.866,9

18

€ 0,527

1575

€ 830,3

€ 10.697,2

19

€ 0,554

1575

€ 871,8

€ 11.569,0

20

€ 0,581

1575

€ 915,4

€ 12.484,4

21

€ 0,610

1418

€ 865,0

€ 13.349,4

22

€ 0,641

1418

€ 908,3

€ 14.257,7

23

€ 0,673

1418

€ 953,7

€ 15.211,4

24

€ 0,706

1418

€ 1.001,4

€ 16.212,8

25

€ 0,742

1418

€ 1.051,5

€ 17.264,3

*) In het achtste jaar is de aanschaf van het zonnepaneel systeem terugverdiend.

De totale opbrengst van de zonnepanelen over 25 jaar bedraagt € 17.264,-. De investering bedroeg € 4.000,-. Het systeem heeft totaal € 13.264,- opgeleverd. 
Over de totale levensduur van 25 jaar, levert het systeem gemiddeld per jaar 
€ 690,- aan stroom. 
De kosten van het systeem over 25 jaar bedragen gemiddeld € 160,- per jaar. Het systeem levert gemiddeld per jaar een voordeel op van € 530,-.

Bezoekers op deze website zochten onder andere op de volgende zoekwoorden:
passiefhuis, passief huis, passieve woningen, duurzaam bouwen, duurzaam wonen, lage energiewoning, nul-energiewoningen, energie neutraal, energie-effectief, zonne-energie, houten woning, houten huis, houten huis bouwen, houtstapelbouw, houtskeletbouw, houten chalet.

Home

Contact

Fluitersweg 36A,
Apeldoorn
Fabriek
Tel.:    +31(0)6 - 45 53 61 43
Kantoor
Tel.:    +31(0)6 - 42 02 68 55
B.g.g.: +31(0)55 - 711 00 24
info@houtbouw-nederland.nl
www.houtbouw-nederland.nl

Fluitersweg 36A | Apeldoorn | +31(0)6 - 45536143 | Algemene voorwaarden

x7 Oradea