logo HNFacebook HN YouTube HN Google + HN Twitter HN Pinterest HN
Foto Gallery Film Presentatie

+31(0)6 - 45536143

Onze werkwijze

Onze werkwijze met een ‘’uniek’’ concept met onze architect.

In uw zoektocht naar het bouwen van een houten huis of houten chalet  in houtstapelbouw of houtskeletbouw heeft u ons gevonden en vindt er een eerste contact plaats per telefoon of per e-mail. Na deze eerste kennismaking zal gekeken worden of er een eerste vrijblijvende afspraak gemaakt dient te worden.

Fase 1: kennismaking tussen opdrachtgever en eventuele opdrachtnemer.
Tijdens een eerste gesprek (gratis en geheel vrijblijvend) zal er van beide zijden informatie gevraagd en gegeven worden mbt op het eventueel te realiseren bouwproject. U kunt uw vragen stellen en wij zullen u een presentatie geven over wie wij zijn, wat wij doen en wat wij voor u kunnen betekenen. U krijgt dan van ons een uitleg over het bouwen van houten huizen, de bouwstijlen houtskeletbouw en houtstapelbouw worden aan u uitgelegd en ook onze werkwijze wordt dan besproken.

Een eerste kennismakingsgesprek kan bij u thuis plaatsvinden of bij ons op kantoor.

Tijdens dit gesprek zullen wij u ook ons ‘’unieke’’ concept aan u voorleggen. Met dit concept bieden wij u de mogelijkheid onze architect tijdens een tweede gesprek met te nemen om zo samen met u uw droomhuis op te zetten.

Fase 2*: Ontwerpen van uw droomhuis met onze architect bij u thuis.
Tijdens dit tweede gesprek kunt u in uw eigen omgeving samen met onze architect uw droomhuis vormgeven. Er kan direct met elkaar overlegd worden over de voor- en nadelen van bepaalde technische situaties. Op deze wijze komt er in hoofdlijnen een eerste schets van uw woning.
Tijdens deze fase is het al wel belangrijk om te weten wat de hoofdlijnen zijn wat uw gemeente toestaat mbt het verlenen van een vergunning.

Op basis van dit eerste en voorlopige schetsontwerp kunnen wij u een indicatie geven van de projectkosten.

* Indien u al de beschikking heeft over een definitief ontwerp dan is fase 2, het ontwerpen van uw droomhuis, niet van toepassing en na fase 1, de kennismaking, begonnen worden aan fase 3, de vergunningsaanvraag.

Fase 3: vergunningsaanvraag
Als het voorlopige ontwerp is goedgekeurd door u als opdrachtgever kan er in dit stadium een projectovereenkomst gesloten worden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.

Het voorlopige ontwerp kan nu door de architect verder worden uitgewerkt en kan dit worden ingediend bij de gemeente als eerste verzoek.

De gemeente gaat dit plan dan toetsen aan het bestemmingsplan en ook de welstandscommisie zal een advies geven.

Mochten blijken dat het ontwerp nog niet volledig voldoet aan de gestelde eisen dan zal overlegd worden met de commisie mbt de knelpunten en kan het plan aangepast worden zodat het wel voldoet aan de gestelde eisen en kan het plan opnieuw en definitief ingediend worden.

Als de gemeente, de welstandscommissie en u als opdrachtgever het ontwerp defintief goedgekeurd hebben zal u van de gemeente een vergunning ontvangen mbt het te realiseren project.

Fase 4: definitief ontwerp
Als het ontwerp definitief is door zowel goedkeuring van de gemeente, welstandscommissie en u als opdrachtgever kan er een definitieve offerte gemaakt worden. Hierin wordt alles vastgelegd mbt de uitvoering van het te realiseren project. Hierin staat nauwkeurig omschreven wat de keuzes zijn zoals: type dakbedekking, kleuren, uitvoering ramen en deuren etc en wat de kosten zijn van het totaalplaatje. Dit is het officiele projectplan dat wordt gesloten met beide partijen.

Fase 5: Produktiefase
Als het projectplan compleet is kan er een aanvang genomen worden met de productie. Deze productie vindt plaats in een gesloten werkplaats waar een goede conditie is voor zowel de productie als het produkt. Als alle voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond wordt alles geordend op een vrachtwagen geladen en kan het transport plaatsvinden naar de bouwlocatie en kan de volgende fase, de bouwfase een aanvang nemen.

Fase 6: bouwfase
Bij aankomst van de vrachtwagen(s) worden deze zorgvuldiguitgeladen en kan begonnen worden met de basis. Alle delen van het project worden zorgvuldig geplaatst en uitgelijnd wat zorgt voor een goed resultaat. Na elke werkdag komt het project steeds dichter bij de eindfase tot het moment dat de woning klaar is. Dan volgt de laatste fase, de fase van oplevering.

Fase 7: oplevering en nazorg
Als uw project klaar is wordt met beide partijen gekeken of er is voldaan aan het projectplan. Eventuele restpunten worden in overleg met de opdrachtgever afgehandeld. Het eindresultaat is niet zozeer de woning. Het eindresultaat bent u zelf. Voor ons is het belangrijk dat u als opdrachtgever tevreden bent waardoor u als opdrachtgever ons visitekaartje kunt zijn naar anderen toe. Als alles is gehandeld, afgetekend en betaald kan de sleuteloverdracht plaats vinden.

Met de oplevering van uw houten huis of houten chalet scheidden de wegen niet. Mocht het nodig zijn dan blijven we altijd beschikbaar voor eventuele nazorg aan het project.

Met een houten huis of houten chalet, door ons gebouwd, in houtskeletbouw of houtstapelbouw, bent u bij ons aan het juiste adres.  Vakmanschap en passie vormen de basis van onze kwaliteit.

 

Home

Contact

Fluitersweg 36A,
Apeldoorn
Fabriek
Tel.:    +31(0)6 - 45 53 61 43
Kantoor
Tel.:    +31(0)6 - 42 02 68 55
B.g.g.: +31(0)55 - 711 00 24
info@houtbouw-nederland.nl
www.houtbouw-nederland.nl

Fluitersweg 36A | Apeldoorn | +31(0)6 - 45536143 | Algemene voorwaarden

x7 Oradea